Tiskipoliittista syistä käytössä olevien murokulhojen määrä on tänään supistettu kahteen, mikä on likimain neljäsosa koko arsenaalista. Päätöksen teki yksin ja yksimielisesti tiskimajuri Heppu Heppunen. Tämä verrattain radikaali ratkaisu on otettu muroaddiktien yhden hengen piirissä vastaan yllättävän rauhallisesti ja ilman mainittavaa vastarintaa.